Writers Unlimited the series

Wat hebben Saddam Hussein en de film­per­so­na­ges Han­ni­bal Lecter (Silence of the Lambs) en Driss (In­tou­cha­bles) gemeen? Het zijn alle drie psy­cho­pa­ten. De aan­dui­ding psy­cho­paat roept on­mid­del­lijk as­so­ci­a­ties op met se­rie­moor­de­naars, ver­krach­ters, zelf­moord­ter­ro­ris­ten en gang­sters. Maar volgens de Britse uni­ver­si­tair docent Kevin Dutton kan een psy­cho­paat even­goed een on­ver­schrok­ken men­sen­red­der zijn, of een bankier, oor­logs­held, of ad­vo­caat. Of de char­man­te per­soon­lijk ver­zor­ger uit In­tou­cha­bles. In zijn boek ‘De lessen van de psy­cho­paat’ toont hij aan dat we veel kunnen leren van psy­cho­pa­tho­lo­gie. Dutton gaat in gesprek met straf­recht­ad­vo­caat Gerard Spong, die in zijn prak­tijk de nodige er­va­ring met hen opdeed. Het gesprek wordt geleid door fo­ren­sisch psy­chi­a­ter (én schrij­ver/dichter) Antoine de Kom.

Dit bericht is geplaatst in Events, Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.