Colofon

Redactie Extaze:
Cor Gout (corgout@extaze.nl)
Els Kort (elskort@extaze.nl)
Eindredactie:
Cor Gout en Lucas Hirsch

Vormgeving binnenwerk en omslag:
Els Kort (elskort.nl)

Medewerkers:
Mischa van den Brandhof
Jonas Bruyneel
Rutger Cornets de Groot
Hein van der Hoeven
Rob Jamin
Arjen van Meijgaard
Wim Noordhoek

Adviseur fondsen/financiën
Peter den Hollander

Redactieadres:
Literair tijdschrift Extaze
Van Stolkweg 4
2585 JP ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 355 32 25
E-mail: redactie@extaze.nl

Inzenden kopij voor literair tijdschrift Extaze:
Kopijrichtlijnen
redactie@extaze.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer)
of per post:
Redactie Extaze
p/a Van Stolkweg 4
2585 JP ‘s-Gravenhage

Productie en distributie:
Uitgeverij In de Knipscheer

Webmaster:
Els Kort
Adviseur website:
Adjan Hooymaijers

Reacties zijn gesloten.