Abonnement

Per jaargang verschenen er vier nummers van Extaze.
Bij het nemen van een abonnement kreeg u als welkomstgeschenk Het Extaze Viltjesboek.
Abonnementen voor één jaargang Extaze: € 60,00, studenten: € 50,00.
Buitenland: € 80,00.
Een abonnement wordt zonder tijdige afzegging (uiterlijk twee maanden na ontvangst van het laatste nummer van het abonnement) gecontinueerd.
Betalingen naar girorekening: 46 17 205, IBAN: NL17 INGB 0004 6172 05
t.n.v. Stichting Trespassers W, Den Haag.

Losse nummers
Extaze
is te koop of te bestellen bij iedere boekwinkel in Nederland en België, via het redactieadres: redactie@extaze.nl, via literairetijdschriften.org, en direct bij de uitgever
In de Knipscheer.
De prijs van de losse nummers bedraagt in de winkel: € 15,00, Extaze 17/18: € 29,50.
Verzending vanaf redactieadres: € 17,00 (NL), € 20,00 (B); Extaze 17/18: € 32,50 (NL), 37,50 (B).

Digitale nummer Extaze 6, De wegen van Couperus:
Via een e-mail aan: redactie@extaze.nl.
Na betaling van € 7,50 naar rekeningnummer NL17  INGB 0004 6172 05 t.n.v. Stichting Trespassers W, Den Haag wordt het digitale nummer (pdf) naar u verstuurd.

Privacybeleid

Reacties zijn gesloten.