Inzenden

Voordat u een bijdrage stuurt naar de redactie van Extaze gelieve het volgende in acht te nemen:

1. De tekst dient digitaal te worden aangeleverd in één bestand en in een Word-document.

2. Vormgeving:
– Auteursnaam, titel, tekst en (tussen)koppen links uitlijnen.
– Gebruik alleen een harde return aan het eind van een alinea.
– Niet inspringen met spaties of tabs.
– Plaats geen witregel tussen alinea’s.
– Na een witregel of tussenkopje volgt geen inspringing.
– Maak geen gebruik van kapitalen, centreren etc.
– Gebruik enkele aanhalingstekens voor citaten en aanduidingen en dubbele voor citaten binnen citaten.
– Plaats titels van boeken, tijdschriften, kranten ed. cursief en titels van daarin opgenomen gedichten, verhalen en essays romein en tussen enkele aanhalingstekens.
– Plaats noten en literatuuropgave aan het eind van de bijdrage.
Voorkeursvolgorde in de literatuurbeschrijving: auteur, boektitel, evt. subtitel, plaats en jaartal van uitgave (tussen haken), evt. paginanummers.
– Plaats opmerkingen in een aan de redactie teruggezonden tekst in een afwijkende kleur en tussen haken – en niet via ‘Opmerkingen weergeven’ naast het document.

2. De ingezonden teksten mogen niet eerder zijn gepubliceerd, ook niet op het internet.

3. De redactie gaat ervan uit dat de bijdrage exclusief voor Extaze bestemd is. Aan iedere bijdrage wordt veel aandacht en tijd besteed. Dat kunnen wij niet doen wanneer later blijkt dat een ander tijdschrift de bijdrage zal plaatsen. Voor boekpublicaties mag er gebruik worden gemaakt van de bijdrage onder vermelding van ‘eerder gepubliceerd in Extaze’.

4. De redactie bepaalt welke bijdragen in aanmerking komen voor het papieren blad dan wel voor de website.

5. De redactie is gerechtigd een stuk waarvoor zij interesse heeft getoond alsnog te weigeren wanneer blijkt dat het stuk eisen aan de tekstredactie stelt die verder gaan dan redigeren alleen. 
Het staat de auteur dan vrij het stuk elders aan te bieden.

6. Het maximum aantal woorden voor essays is 4000, voor verhalen 3900. Het maximum aantal in te zenden gedichten is vijf.

7. Ieder nummer van het papieren blad is gebaseerd op een thema.
De thema’s voor komende nummers van het papieren blad worden op de website bekend gemaakt.

8. Ook voor niet-thema gebonden verhalen en gedichten wordt in het papieren blad en op de website ruimte gereserveerd.

9. Illustraties bij de stukken kunnen op de website worden geplaatst, niet in het papieren blad. Beeldend werk voor het papieren blad wordt geleverd door één enkele kunstenaar per nummer.

10. Bericht over wel of geen plaatsing ontvangen de schrijvers uiterlijk een maand voor de verschijning van het nieuwe nummer.

11. De verschijningsdata van de nummers worden op de website bekend gemaakt.

12. Auteurs wier werk is uitgekozen om gepubliceerd te worden, wordt gevraagd een korte biografie in sturen. Dat verzoek gaat vergezeld van enkele voorbeelden van eerder in Extaze afgedrukte biografieën.

13. Het verdient aanbeveling een nummer van Extaze te kopen of in de bibliotheek te lenen voordat een bijdrage wordt ingestuurd. Dit om een indruk te krijgen van de opzet van het tijdschrift en de kwaliteit van de gepubliceerde stukken.

Inzendingen per mail naar:
kopij@extaze.nl ( o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, ook op de kopij )

Extaze is te koop of te bestellen bij iedere boekwinkel in Nederland en België, via het redactieadres: redactie@extaze.nl, via literairetijdschriften.org, detijdschriften.be en direct bij de uitgever In de Knipscheer

 

Reacties zijn gesloten.