Oproep aan de Koning, door Manuel Kneepkens

Rotterdam, 2 september 2013

Oproep aan de Koning

Majesteit,

Stichting Natuur en Milieu heeft recent een onderzoek gepubliceerd, dat aantoont dat ons land binnen de EU behoort tot de slechtst scorende landen, wat betreft de kwaliteit van bodem, lucht en water!
Hoe het publiek, overheid en bedrijfsleven van ons land aan het verstand te brengen, dat wij op de drempel van het Ecologisch Tijdperk leven en dat wij onze way of life danig moeten veranderen?
Een voorbeeldfunctie zou daarbij natuurlijk goed kunnen helpen! En… ligt het dan niet voor de hand dat u die voorbeeldfunctie op u neemt, u als onze nieuwe Koning? Een aanzet daartoe hebt u immers eigenlijk al gegeven. In uw recent verleden als kroonprins, was u immers ….Watermanager. Wel, een milieuvriendelijker beroep is nauwelijks denkbaar
Waarom die  groene lijn niet doorgetrokken , nu u koning bent? Als u ooit een statement kunt  maken inzake groen en duurzaam dan is het wel nu, a.s. 17 September, op uw eerste Prinsjesdag. Waarom u niet geprofileerd als eerste eco-koning in de geschiedenis van Nederland?
Dat statement kan zonder veel  moeite uwerzijds als volgt worden gemaakt en… het zal grote impact hebben!

A) U verschijnt voor het lezen van de Troonrede  in de Ridderzaal niet pontificaal in een of ander militair uniform, maar … in blauw pak !
De  kleur Blauw staat immers van oudsher voor Water. En past dus bij uitstek bij een voormalig watermanager, thans Koning van Nederland, een typisch waterland!

B ) U begeeft u naar de  vergadering van de Staten Generaal in een… Groene Koets. Dat wil zeggen u, hebt de Gouden Koets groen laten verven. Een duidelijker statement kan niet:. Oranje wordt groen!

Het groen verven van de Gouden Koets lost en passant ook nog een ander nijpend probleem op.
Vorig jaar  protesteerde  het Landelijk Platform Slavernijverleden tegen een afbeelding op de Gouden Koets, waarop mensen met een donkere huidskleur, halfnaakt, tropische producten aanbieden aan de Nederlandse Maagd. Dat vond men een ongepast racistisch plaatje. Dat had inderdaad  allang moeten zijn weggewerkt.
Want het terecht protest tegen dat soort afbeeldingen in onze samenleving is  allerminst nieuw.
Ver voor het ontstaan van de Gouden Koets, in de Max Havelaar,  noteert Multatuli al
over de held van zijn roman al het volgende :

…ja, ik ben niet geheel zeker, dat hij niet nog zeer kort geleden, toen hij met verlof te Amsterdam was, een uitkijkbord heeft afgebroken, dat hem niet behaagde, omdat er een neger op geschilderd was, geboeid aan de voet van een Europeaan met een lange pijp in de mond, en waaronder te lezen stond: “De rokende jonge koopman”…

Dus , Majesteit, waarom verven we de hele koets van u niet groen? Zo zou de Koninklijke koets in een klap het symbool kunnen worden van de broodnodige, nieuwe groene levensstijl in ons land.

Geen voertuig is immers in de praktijk eigenlijk al zo groen als uw ( Gouden)  Koets! Het voertuig gebruikt immers geen druppel fossiele brandstof. Helemaal geen brandstof zelfs. Sterker nog, de paarden die voor de koets zijn gespannen leveren…brandstof. Paardenkeutels kunnen immers prima omgezet in biogas.
Er moet dus gewoon op Prinsjesdag een lakei extra naast de Groene Koets meelopen, die de paardenmest van het wegdek schept en keurig in een plastic zakje doet en ze naar de biovergasser brengt.

Met een groen geschilderde Gouden Koets maakt in een klap heel duidelijk zichtbaar inderdaad een up to date– monarchie te willen zijn, die zich er zeer van bewust is op de drempel van het Ecologische Tijdperk te vertoeven.
De Tweede Kamer wil immers, kamerbreed, van links tot rechts, dat de monarchie moderniseert. Mij lijkt de modernisering, die het meest broodnodig is –  waar ik de Kamer overigens nooit over gehoord heb – de vergroening van ons Vaderlands  Koningshuis te zijn. .

Aanknopingspunten voor een succesvolle vergroening van uw huis, het huis van Oranje- Nassau waren er eigenlijk al.
Uw moeder,  voormalig koningin Beatrix, woonde op Huis Ten Bosch, waarvan de voornaamste ontvangstruimte heet… de Groene Salont. Haar boot draagt de naam De Groene Draeck. In uw moeders Kersttoespraken nam de zorg voor het milieu steevast een prominente plaats in
En , last but not least, uw familie is vernoemd naar een vrucht, de sinaasappel. Dat
schept zogezegd een natuurlijke verplichting. Noblesse oblige !

Majesteit, in September verwacht ik dus op Prinsjesdag een Groene Koets,. Als u vandaag nog de opdracht geeft om de Gouden Koets groen te verven , dan is de verf zeker droog op Prinsjesdag.
Dan kun u  met uw nieuwe Blauwe Pak gerust plaats nemen in uw groene voertuig .
Met naast u, uiteraard, Hare Ecologische Hoogheid, koningin Máxima. Mag ik uw vrouw bij dezen een suggestie doen? Zij zou, hoogst modieus,  een groene hoed kunnen dragen en een dito japon met als opdruk bladeren uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud….

.

En aldus zal dan  a.s. 17 September uw Groene Koets op rijtoer gaan op uw eerste Prinsjesdag, van nu af aan geheten Groene Prinsjesdag, door Den Haag (groene naam, het houdt niet op! ), richting Staten- Generaal, voorgoed het Ecologische Tijdperk in!
En het volk langs de route, dat nu niet meer kan roepen “ Oranje boven! Leve de Koningin”, zoals het gewoon was te doen ten tijde van uw moeder Beatrix- we hebben immers geen Koningin meer,  maar een Koning!  – kan èn zal dan vast en zeker enthousiast overschakelen op  de nieuwe slogan “Oranje groen! Leve de Koning! ”

Hoogachtend,

Manuel Kneepkens

redacteur  “Rotterdam, vandaag en morgen “

Dit bericht is geplaatst in Columns. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.