Antwoord van de Koning, door Manuel Kneepkens

’s Gravenhage, 10 September 2013

Geachte Heer Kneepkens

Met belangstelling heb ik uw brief dd. 3 September aan mij gelezen. U doet mij daarin enige voorstellen tot vergroening van het Koningshuis. U dicht mij op basis van mijn vroegere functie als watermanager een voorbeeldfunctie toe inzake een groener en duurzamer Nederland.
Maar u vergist zich.
Het was mijn vader, Prins Claus, die met het idee van watermanager kwam.
Ik hou wel van groen, maar dat is dan wel het groen van voetbal- en hockeyvelden!
Ik was niet voor niets enthousiast  lid van het IOC, waarvoor ik gelukkig inmiddels een waardig opvolger heb gevonden in de heer Eurlings. Via hem hoop ik te bewerkstelligen, dat een vurige droom van mij uitkomt, namelijk om als Koning  in 2028 de Olympische Spelen in Nederland  te mogen openen.
En ik wil dat  doen in uw stad Rotterdam in de …. Nieuwe Kuip!
Ja, u mag uw droom over een Groene Koets  hebben, ik heb die over een Gouden Kuip!

Wat uw voorstel betreft “Oranje Boven !” te vervangen door “Oranje groen! “… werkelijk, het afstand nemen van de leus ‘Oranje boven! “ kan ik niet over mijn lippen krijgen ‘Oranje’ staat in ons land immers met name voor de sport bij uitstek : Voetbal. En dus voor… Nederland.
En denk ook eens  naar onze ING-bank en onze Postbezorging! Oranje is ons handelsmerk!
Als we daar afstand van nemen , dan  dalen wij nog erger op de economische wereldranglijst! dan nu al het geval is.
“Oranje” is onderscheidend, dàt is Nederland, dàt is ons Koningshuis. Niks Groen, dat is niet onderscheidend.
Dus het is Oranje en het blijft Oranje!

Nee, uw voorstellen gaan mij echt te ver. Ik heb over de uitvoering  daar van trouwens ook geen enkele zeggenschap. Ik ben een constitutioneel monarch en doe wat mijn regering zegt, zoals bv. volgende week op Prinsjesdag het voorlezen van de Troonrede.
Uw voorstellen hadden daarom beter een plaats kunnen krijgen in het nationale droomboek “Mijn droom voor ons land, inspiratie voor de koning. “

Niettemin , op èèn enkel punt wil ik u wel tegemoet komen. Dat is op het punt van de kleur “Blauw “.
Ik heb nog een Oranje Blanje Bleu sjerp met het VOC-embleem er op  – die sjerp staat voor durf, vastberadenheid en koopmansgeest… –  misschien dat ik die voor deze en de komende generatie op Prinsjesdag om zal doen.

Hartelijk dank voor u meedenken wat betreft het uitoefenen van mijn taak als Koning … en een volgende keer beter!

Hoogachtend

Willem Alexander

Commentaar

Wat opvalt is de openhartige toon van deze brief. Heel anders dan de brieven van voormalig koningin Beatrix. Die waren bepaald veel formeler van toon.

Ingewijden in Het Haagse beweren, dat dit komt, omdat de Koning een nieuwe speechschrijver in dienst heeft genomen, een zekere heer Snoek (?).
Hoe dan ook, ik beschouw het als een verademing .
Al koester ik de vrees is dat zekere staatrechtsgeleerden zullen vinden dat de Koning hier zijn boekje te buiten gaat door zich voor de ‘Olympische Spelen in 2028 in Nederland’ uit te spreken, terwijl de regering dat project inmiddels gecanceld heeft.
Deze staatsrechtelijke vrijmoedigheid van onze Koning staat overigens in schrille tegenstelling tot zijn bewering, een paar alinea’s verderop, dat hij op Prinsjesdag maar klakkeloos heeft uit te voeren, wat de regering hem voorschrijft zoals het uitspreken van de troonrede.

Maar de Ministeriële verantwoordelijkheid wordt wel heel erg opgerekt, als de minister–president gaat uit maken in wat voor kleur koets de Koning zich naar de Staten-Generaal dient te begeven!
Nog een stap verder, bij wijze van spreken, en de koning voelt  zich gedwongen ieder keer als hij naar het toilet wil, de minister-president om toestemming te vragen. Dat is toch absurd.

Dat van die Groene Koets gaat dus niet gebeuren.
Maar… ik zag dat bij de uitreiking van het Droomboek aan de Koning dat Koningin Màxima wel degelijk mijn kledingadvies ter harte heeft genomen. Zij verscheen daar in een groene jurk! Nu nog op Prinsjesdag!

Op mijn oproep aan de Koning heb ik talloze positieve reacties gehad, o.a. van het Nivon, het Rotterdams Milieucentrum, De Haagse Stadspartij, het Haagse literair tijdschrift Extaze, de literaire websites De Contrabas en Letteren 010  en …. een minister, drie Kamerleden, een wethouder van Rotterdam en een oud-burgemeester van Rotterdam, benevens talloze anderen.
Waarvoor mijn hartelijke dank.

Een reactie uit de velen laat ik hier volgen.

De dichteres Elsbeth Lambermont stuurde mij het volgende gedicht op uit haar bundel Oranje Blues (Rotterdam, 2010 )

Orang Oetan

Boven het paleis Huis Ten Bosch
rijst moeizaam de maan
als een zilveren Wilhelmina

In de tempo doeloe –tuin
waar zacht nog de gamelan speelt

dromen kleine prinsjes Orang Oetan
angstig

van… de republiek

is straks het enige oranje in Holland, Mamma
dat van Koning Voetbal?

Beatrix glimlacht (maar niet heus…)

Zij heeft geen keus!

Haar voorvader immers Koning Gorilla

dan toch liever Orang Oetan!

Volgens de dichteres heeft dit gedicht van haar voorspellende waarde gehad (!)

Manuel Kneepkens, redacteur ‘Rotterdam, Vandaag en Morgen’

Dit bericht is geplaatst in Columns, Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.