10e Thomas Mann lezing: Europees humanisme op kosmische grondslag

Onder deze titel wordt in deze 10e Thomas Mann Lezing door Tom Dommisse een thematiek belicht, die het gehele werk van de schrijver doortrekt: de vraag naar de fundamenten van onze Europese cultuur en het toekomstige wezen van onze humaniteit. Een terugblik en vooruitblik. In het afgelopen decennium waarin ik deze lezingen mocht houden vervlochten een aantal ontwikkelingen zich steeds sterker tot het immense en hoogst complexe verschijnsel “globalisering”. Filosofen diagnosticeren onze leefwereld als «liquide moderniteit»: het vloeibaar worden van sociale leefvormen en culturele kaders voor menselijk handelen, en het verval van vormen voor de oriëntatie van denken, plannen en handelen op langere termijn. «Immense gebeurtenissen» die ons leven laten voltrekken in vloeibare tijden: die individuen confronteren met nieuwe ongekende scenario’s van levenskeuzen en die de mensheid op planetaire schaal stellen voor nimmer eerder ondervonden uitdagingen.

Dit bericht is geplaatst in Events en getagd. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.