Extaze 8

Extaze 8: De biograaf

Vanuit de aard van zijn métier verplaatst een biograaf zich
in het leven en de werken van een ander. In dit nummer van Extaze verplaatst hij
zich naar zijn werkkamer en geeft ons een beeld van de keuzen en gegevenheden die
bepalend zijn (geweest) voor de totstandkoming van zijn biografie: zijn invalshoek,
zijn onderzoeksmethode, de aard van zijn bronnen en de manier waarop hij die
verwerkt, zijn relatie met de nabestaanden, zijn afwegingen betreffende feit en fictie,
de selectie van zijn materiaal en, uiteindelijk, de compositie van zijn boek.

E X T A Z E  8  B E S T E L L E N

inhoud8.indd

 Tekeningen van Florette Dijkstra in Extaze 8

Florette Dijkstra (Den Haag, woonachtig in Den Bosch) is in haar werk vaak
op zoek naar de ‘lege plekken’ in de kunst- en literatuurgeschiedenis en probeert
dat wat in het verhaal wordt vergeten te ‘reanimeren’. Daarvoor reist ze
soms jarenlang in het voetspoor van haar personages. In beeld en tekst doet ze
verslag van deze zoektochten. Daarnaast maakt ze werken over reflectie, overpeinzing,
introspectie: dat wat voorafgaat aan het maken van een kunstwerk en wat erop volgt.
De werkkamers van schrijvers en kunstenaars zijn ook onderwerp van haar werk. Ze is initiatiefnemer van KUNSTWORDTTERUGKUNST, schrift voor nieuwe kunst.

Florette Dijkstra, De werkkamer van Rainer Maria Rilke,
potlood op papier, 50 x 50 cm, 2010

Reacties zijn gesloten.