Extaze 7

Extaze 7: De mens in de afgebakende ruimte

We leven in een controle-maatschappij, waarin we het idee hebben dat we vrij zijn,
maar in feite keurig doen wat de markt ons voorschotelt. Hoe kunnen we aan deze disciplinering ontsnappen en een vorm van zelfstilering vinden, een vorm van autonomie? Door verantwoordelijkheid voor je daden te ontwikkelen op beperkte schaal? In Extaze 7 filosofen die de vragen stellen en schrijvers en
een beeldend kunstenaar die er bij stilstaan.

E X T A Z E  7  B E S T E L L E N

inhoud.indd

Schilderijen van Harry Haarsma in Extaze 7
Harry Haarsma (Brunssum, woont en werkt in Rotterdam) schildert en maakt boeken. Gaandeweg ontwikkelden zijn publicaties zich van een verzameling schetsen, teksten, (aan)tekeningen en foto’s tot zorgvuldige composities van beeldessays, geïnspireerd op de ‘nabije’, bezielende wereld die hem omgeeft.
Reacties zijn gesloten.