Extaze 6

F E E S T
10 juni, de geboortedag van Louis Couperus. Literair tijdschrift Extaze, vernoemd naar het boek Extaze van Couperus is daarom ook een beetje jarig. Het 0-nummer van Extaze verscheen april 2011. Het laatste nummer, Extaze 6, was geheel gewijd aan Couperus.

Voor verdere activiteiten rondom het Couperusjaar zie: louiscouperus.nl

 

D E  W E G E N  V A N  C O U P E R U S

Op 10 juni 2013 is het honderdvijftig jaar geleden dat Louis Couperus in Den Haag werd geboren. Een blad dat is vernoemd naar een zijn (korte) romans mag dit jubileum niet aan zich voorbij laten gaan. Extaze 6 staat geheel in het teken van het leven en werk van Couperus en ook de presentatie daarvan in Pulchri (april 2013) sloot daarbij aan.


Inhoud6

 

Voor informatie over andere uitgaven of initiatieven ter gelegenheid van het Couperus-jubileumjaar: raadpleeg de website van het Couperus Genootschap (louiscouperus.nl)
onder: ‘150 jaar Louis Couperus’.