Extaze 16: ‘Film’

B E S T E L L E N  E X T A Z E  1 6

Extaze 16

Film

E S S A Y S
Cineast Pieter Verhoeff reist door de wereld op zoek naar een goede landingsbaan
voor zijn recente filmproject en overpeinst ondertussen zijn leven als filmmaker.
Hans Muiderman raakte hevig geëmotioneerd toen hij Ik kom wat later naar Madra van Adriaan Ditvoorst voor de twintigste of dertigste keer zag. Hij legt uit waarom.
Jonas Bruyneel werpt zich op als scheidsrechter bij een filmduel
tussen Nederland en België. België wint.
Lukas Simonis ontleedt het begrip ‘cultfilm’ en stelt de vraag
of de aldus aangeduide films nog gezocht en bekeken worden.
Is er voldoende nieuwsgierigheid naar en focus voor?
Wim Noordhoek brengt de magie die de film sinds zijn jeugd op hem
heeft uitgeoefend onder woorden. Wat bevindt zich achter de film?
Cor Gout beschrijft de verschillen en de overeenkomsten tussen Rubber, het boek,
van Madelon Székely-Lulofs, en Rubber, de film, van Gerard Rutten.
Mark Baltser verstaat zich met de stilte.

K O R T E  V E R H A L E N
Andreas van den Akker
Elko Born
Chris Ceustermans
Peter De Voecht
Christien Kok
Ronnie Krepel
MarcCaméra
Jens Meijen

G E D I C H T E N
Gilles Boeuf
Marco Geldermans
Arnold Jansen op de Haar
Tom Marien

B E E L D
Marcel van Eeden

Reacties zijn gesloten.